Blog

Tỉ số truyền bánh răng bao gồm các cặp bánh răng liên kết nhau theo dạng nối tiếp hay song song dùng để truyền chuyển động, phân phối chuyển động hay tăng/giảm vận tốc quay. Đê có cách tính tỉ số truyền bánh răng, hãy cùng Bộ truyền bánh răng của chúng tôi theo dõi những thông tin dưới đây nhé!

Cách tính tỉ số truyền bánh răng

Cách tính tỉ số truyền bánh răng bạn nên biết
Cách tính tỉ số truyền bánh răng bạn nên biết

Khái niệm

“Lợi về lực thì thiệt về đường đi và ngược lại” (nguyên lý đòn bẩy)

Dựa vào nguyên lý của Accimet người ta đã truyền động trên các bánh răng có số răng khác nhau.

Bánh răng A có số răng chỉ bằng 1 nửa bánh răng B. Khi A quay 2 vòng thì mới kéo B đi được 1 vòng. Lực sẽ được chia đều trong 2 vòng quay, như vậy, dù bánh răng B có nặng bao nhiêu, nhưng người kéo bánh răng A vẫn cảm thấy nhẹ nhàng.

Ở ví dụ trên. Người ta sẽ quay bánh răng A. Thì bánh răng A gọi là Sơ cấp (SC). Bánh răng B gọi là Thứ cấp (TC).

Tỉ số truyền sẽ được tính như sau: TST= TC/SC

Trong ví dụ trên tỉ số truyền là TST= 20/10= 2.

Tỉ số truyền bánh răng lớn hơn 1 (tst>1) là lợi về lực. Tst= 2 là lợi về lực gấp 2 lần. (vd ta tác động lực 2kg có thể nâng được vật 4kg)

– Tỉ số truyền nhỏ hơn 1 (tst<1) là lợi về đường đi (thiệt về lực). Trong ví dụ trên, ta quay trực tiếp bánh B, thì bánh B lúc này là Sơ cấp. TST lúc này sẽ là 10/20= 0.5. Nếu đủ lực, ta sẽ quay được bánh B và kéo theo bánh A quay nhanh gấp đôi. Lúc này sẽ lợi về đường đi, cụ thể ở đây là vòng tua. Ví dụ như xe đạp, ta đạp 1 vòng thì bánh xe quay 2 vòng. Giúp xe chạy nhanh hơn.

Tên gọi các loại tỉ số truyền trên xe máy

Người ta chia ra từng cặp SC-TC. Mỗi cặp đó là một bộ phận.

– Tỉ số truyền của cặp bánh răng nhông hú gọi là tỉ số truyền sơ cấp (Primary Reduction Gear Ratio)

Nhông hú của honda67 và cặp nhông hú răng xéo của suzuki xbike (A- sơ cấp nối với cốt tay dên, B- thứ cấp nối với nồi sau và truyền động qua bộ số) (bấm vào hình để phóng to).

– Tỉ số truyền của từng cặp bánh răng trong hộp số gọi là tỉ số truyền của từng số (thuật ngữ tiếng Anh vẫn gọi ngắn gọn là Gear Ratio).

Cách tính tỉ số truyền bánh răng bạn nên biết
Cách tính tỉ số truyền bánh răng bạn nên biết

Bộ 5 số ss50

Tỉ số truyền bánh răng của cặp nhông dĩa trong bộ nhông sên dĩa gọi là tỉ số truyền thứ cấp (Secondary Reduction Gear Ratio). Ví dụ nhông 13- dĩa 40 thì tỉ số truyền là 40/13= 3.077

Khi sắp lại bộ nhông sên dĩa, người ta thích chọn dĩa có số răng là số nguyên tố, hoặc tỉ số truyền là số vô tỉ. Ví dụ 40/13= 3.0769230769230769…

Tổng tỉ số truyền

Để biết được khả năng truyền động và truyền lực (khả năng chạy trớn và tải nặng) của một chiếc xe thì người ta xét tỉ số truyền tổng cộng từ lúc động cơ sinh công cho tới lúc quay bánh xe. Tỉ số truyền tổng cộng còn gọi là tỉ số truyền cuối cùng.

Một chiếc xe có nhiều bộ phận đặt tên là số 1, số 2, số 3…. số n.

Cách tính tỉ số truyền bánh răng bằng cách nhân các tỉ số truyền của từng bộ phận

TST (total)= TST1 x TST2 x TST3 x……x TSTn

Ví dụ trên chiếc xe Honda67 ss50:

Cơ cấu truyền động theo thứ tự sau: Động cơ- Nhông hú (bộ côn nồi)- Nhông số (hộp số)- Nhông dĩa (nhông sên dĩa truyền động ra bánh xe).

TST nhông hú (Primary Reduction Gear Ratio)= 71/16= 4.438

TST cặp bánh răng số 1 (1st Gear ratio)= 36/12= 3.000

TST cặp nhông dĩa gin 13-40 (Secondary Reduction Gear Ratio)= 40/13= 3.077

Tông tỉ số truyền ở số 1 là: TST(total)= 4.438 x 3.000 x 3.077= 40.962

Như vậy, nếu để nhông dĩa gin theo xe thì ở số 1 thì dòng yb50 có lực kéo (lực tải nặng) yếu hơn dòng ss50. Để dòng yb50 có thể tải nặng tốt người ta có thể thay đổi bánh răng nhông sên dĩa.

Trên đây là những thông tin cần thiết để bạn thực hiện cách tính tỉ số truyền bánh răng phục vụ việc làm thực tế. Hi vọng bài viết có ích với bạn!

Trả lời